vårA PROJEKT

Hermes Group har skapat ett eget projekt för att kompensera för de koldioxidutsläpp som kommer att släppas ut av företaget under 2019. Vi beräknar att våra resor och kontor tyvärr kommer att generera cirka 20 ton koldioxidutsläpp.
 
Trädplanteringsprojekt: Hermes Group har en stark anknytning till Brasilien då Vianei, en av våra medarbetare kommer ifrån den lilla staden Arroio do Tigre i södra Brasilien. Vi har bestämt att vi vill involvera en lokal grundskola i Arroio do Tigre i vårt trädprojekt. 
 
Projektet syftar till att skapa miljömedvetenhet bland eleverna samtidigt som de bidrar till att kompensera Hermes Group CO2-utsläpp. Målet är att 100 träd kommer att planteras under 2019. Träden skulle hjälpa till att hålla tillbaka älven som rinner genom staden, göra staden grönare och till viss del förse samhället med frukt. Detta program innefattar också presentationer på skolor för att öka medvetenheten och sprida kunskap bland studenterna om att leva ett hållbart liv.
 
Processen ser ut så här:

  • Möte med skolan: 26 februari
  • Möte med staden stor: 27 februari
  • Plantera det första symboliska trädet: 28 februari
  • Presentation på skolan: 4 mars
  • Trädplanteringsdagen planeras till slutet av mars

 
Arroio do Tigre (Tigerns ström) är en liten stad som ligger i södra Brasilien. Den här lilla staden var tidigare täckt av skogar, precis som resten av regionen. Européerna var de första som kom till detta avlägsna område för omkring 150 år sedan. Tyskar och italienare tilldelades  land och började bygga upp staden.
 
Regionens ekonomi är baserad på jordbruk. Skogar har skövlats och gett plats för alla typer av plantage. Tobakskulturen introducerades för många år sedan och  står idag för majoriteten av jordbruket, varav ca 90% av producenterna är mindre bönder och lantbrukare. Många träd måste tas ner för att ge utrymme till tobaksplantagen. På senare tid har många familjer som äger större och plattare land börjat plantera soja, då det råder stor efterfrågan på detta under det senaste decenniet

Vi skulle bli jätteglada om du vill följa projektet och oss på Instagram!