SKAPA DIN TALANGprofil

För att kunna optimera din tid och ditt arbete hos oss skulle vi vilja att du svarar frågorna nedan.
  • Härmed accepteras Hermes Group att lagra och använda mina personuppgifter för arbetsrelaterade frågor (uppdrag). Uppgifterna får inte lämnas ut till tredje part om det inte är relaterat till en specifik arbets tillfälle.