Service är affärsnytta!

Vår VD och kollega Anna Hermes, gästskiver på motivation.se om ett ämne som är oss mycket kärt, nämligen SERVICE:
"Kvaliteten på servicen har en stor betydelse för att uppnå goda kundrelationer. Forskningen visar också att kundupplevelsen i allra högsta grad inverkar på ett företags lönsamhet. Det gäller därför att skapa en kultur där medarbetarna har rätt attityd och uppvisar en passion för mänskliga möten. För att få lojala kunder och inte tappa dem till konkurrenter behöver man ha en genomgående och konkret strategi för hur man ska bemöta människor i olika sammanhang så att de får bästa möjliga upplevelse av företaget. När valet står mellan två företag med likvärdiga produkter och tjänster är den upplevda servicen avgörande." Läs hela artikeln här!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter